جراحی ژنیکوماستی

ژنیکوماستی و درمان آن

ژنیکوماستی یکی از رایج ترین عارضه هایی است که برای مردان غالبا بزرگسال پیش می آید. این عارضه باعث بزرگ شدن یک